Biyografi

Author Picture

Alessandro Passerin d'Entrèves

(1902-1985), Torino Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1922’de, Hegel’in hukuk felsefesi hakkındaki teziyle mezun oldu. Doktorasını, 1932’de, Ortaçağ siyaset düşüncesi hakkındaki teziyle Oxford Üniversitesinde tamamladı. Messina, Pavia ve Torino üniversitelerinde siyaset felsefesi dersleri verdi. II. Dünya Savaşı sırasında Aosta Vadisi’ndeki faşizm karşıtı direnişe katıldı. 1945-1956 yılları arasında Oxford’da İtalyan çalışmaları kürsüsünün başkanlığını yaptı. 1957’de bir dönem Harvard Üniversitesinde, 1960-1964 arasında Yale Üniversitesinde siyasi doktrinler tarihi ve hukuk felsefesi dersleri verdi. 1969’da Torino Üniversitesinde yeni kurulan siyaset bilimi fakültesine dekan olarak seçildi. 1967-71 döneminde Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie (IVR) başkanlığını yürüttü. 1972’de akademiden ayrıldıktan sonra güncel siyasi ve ahlaki meseleler üzerine köşe yazıları kaleme aldı. Ağırlıklı olarak devlet teorisi ve hukuk felsefesi alanında İtalyanca ve İngilizce kaleme alınmış çok sayıda eserin sahibidir. En tanınmış eserleri arasında, 1962 yılında İtalya’da La dottrina dello Stato: elementi di analisi e di interpretazione başlığıyla, 1967’de ise Oxford University Press tarafından The Notion of State: An Introduction to Political Philosophy başlığıyla yayımlanan Devlet Fikri ile 1951-2017 arasında farklı yayınevlerinden baskıları yapılmış Natural Law – An Introduction to Legal Philosophy (Doğal Hukuk – Hukuk Felsefesine Bir Giriş) bulunmaktadır.