Biyografi

Author Picture

Jeremy D. Popkin

1978 yılından bu yana Kentucky Üniversitesi tarih bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Lisans ve doktora öğrenimini California Üniversitesinde, yüksek lisansını ise Harvard Üniversitesinde tamamlamıştır. Özel olarak Fransa ve Haiti devrimleri yanında Amerikalı Yahudilerin tarihi üzerine çalışmalar yapmaktadır. Çok sayıda kitap ve makalenin yazarı olan Popkin’in Türkçede Yeni Dünyanın Başlangıcı & Fransız Devrimi’nin Yeni Tarihi (Fol Kitap, 2023) adlı bir eseri daha bulunmaktadır.