Biyografi

Ozan Değer

7 Nisan 1980 doğumlu olup Muş-Vartoludur. 3 Ocak 2006 tarihinden itibaren görev yaptığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası Hukuk kürsüsünden 1 Eylül 2016 tarihinde “Barış İmzacısı” olduğu için 672 Sayılı KHK ile ihraç edilmiştir. Temel ilgi alanları kamu hukuku, insan hakları, ceza adaleti, siyasal suçlar, siyaset felsefesi ve siyasal biyografidir. “Avrupa Kamu Hukuku Düzeninde ATAD ve AİHM Arasındaki Yargı Yetkisi”, “İsmail Beşikçi (Dr. Barış Ünlü ile)”, “Düşmanı Yargılamak” başlıklarıyla yayımlanmış üç kitabı, kapsamlı araştırma raporları ve pek çok bilimsel/akademik makalesi bulunmaktadır. Ocak 2018’de kurulan İnsan Hakları Okulu’nda (Ankara) “İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması” ve “Uluslararası Ceza Adaleti” atölyelerini yürütmüştür. Hâlihazırda çalışmalarını sürdürmekte, Mülkiye’deki kürsüsüne dönmeyi beklemektedir.