Biyografi

Author Picture

Yahya Berkol Gülgeç

Yahya Berkol Gülgeç, 2007 yılında İstanbul Amerikan Robert Kolejinden, 2011 yılında ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2013 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesine araştırma görevlisi olarak atandı. Yüksek lisans (2015) ve doktora (2020) öğrenimini aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. 2019 yılında doktora teziyle ilgili araştırma yapmak üzere Columbia Üniversitesinde bulundu ve Joseph Raz’ın danışmanlığında çalıştı. “Normativite ve Pozitivizm”, “Normlar Hiyerarşisi” (kitaplar), “In Defence of Systemic Validity: Extra-Systemic and Unconstitutional Norms”, “Axio-Systemic Validity: Positivism with Reason” (makaleler) önemli çalışmaları arasında sayılabilir. Gülgeç, hâlen Bursa Uludağ Üniversitesinde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir.