Biyografi

Author Picture

Engin Topuzkanamış

1978 yılında Manisa - Akhisar’da doğdu. 1996’da Akhisar Anadolu Lisesi ve 2001’de DEÜ Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2002 yılı Eylül ayında, aynı fakültede Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu. 2003 yılında başladığı yüksek lisans eğitimini, “Montesquieu’nun Düşünce Dünyasında Hukuk ve Siyaset” konulu yüksek lisans teziyle 2005 yılında tamamladı. “Hukuk ve Disiplin: Modern Toplumda Hukuka Uymanın Dayanakları”, başlıklı doktora tezini 2012 yılında tamamladı. Halen DEÜ Hukuk Fakültesi'nde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır. Erkan Oğur’u çok sever.