Biyografi

Author Picture

Gökçeçiçek Ayata

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, yüksek lisans eğitimini insan hakları hukuku alanında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi’nde kamu hukuku doktora programında tez aşamasındadır. 2003–2006 yılları arasında serbest avukatlık yapan Ayata, 2006 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde uzman araştırmacı olarak çalışmaktadır. Merkez tarafından gerçekleştirilen çok sayıda projede farklı görevlerde bulundu. “Ailenin Korunmasına Dair Kanun Neyi ve Kimi Koruyor? Hâkim, Savcı, Avukat Anlatıları” ve “Adaletin Cinsiyeti: Erkek Şiddeti ile Mücadelede Hukuki Deneyimler” isimli kitapların yazarlığını; “Kadın Hakları: Uluslararası Hukuk ve Uygulama”; “Ayrımcılık Yasağı: Kavram, Hukuk, İzleme ve Belgeleme” ve “Ayrımcılık Yasağı Eğitim Rehberi” isimli kitapların ise editörlüğünü paylaşmıştır. Eşitlik İzleme Kadın Grubu’nun (EŞİTİZ) ve Eşitlik İçin Kadın Platformu’nun (EŞİK) kurucularından ve gönüllülerindendir. 6284 Sayılı Yasa’nın hazırlık süreci, Kürtaj Yasaklanamaz Kampanyası, TCK 103 Kampanyası, İstanbul Sözleşmesi Türkiye Gölge Raporu hazırlığı, EŞİK Yasalara Dokunma Uygula Kampanyası gibi çok sayıda kampanyanın ve platformun içerisinde yer almıştır.