Biyografi

Author Picture

Sevinç Eryılmaz

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Doktora Programı’nda tez aşamasındadır. Eryılmaz, 2001 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde çalışmaktadır. Kadın hakları, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın önlenmesi konularında proje geliştirme ve proje yönetimi, eğitim, araştırma ve yayın hazırlama çalışmalarında yer almıştır. “Ailenin Korunmasına Dair Kanun Neyi ve Kimi Koruyor? Hâkim, Savcı, Avukat Anlatıları” adlı kitabın yazarlığını; “Kadın Hakları: Uluslararası Hukuk ve Uygulama” adlı kitabın editörlüğünü paylaşmıştır. “Türkiye’de Israrlı Takip Olgusu” başlıklı ortak yazarlı makalesi “Kişisel Olan Politiktir: Kadınlara Yönelik Şiddet Verisi ve Politika” başlıklı kitapta yayınlanmıştır. Eryılmaz son olarak, Türkiye’de Kadınların Adalete Erişiminin Desteklenmesi başlıklı Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak projesi çerçevesinde yayınlanan “Adli Yardım Avukatları İçin Türkiye’de Kadınların Adalete Erişimine Dair El Kitabı”’nı hazırlayanlar arasındadır. Toplumsal cinsiyet, kadınların insan hakları, kadına yönelik şiddet, uluslararası göçler konularıyla ilgili araştırmalar ve çalışmalar yürütmektedir.