Biyografi

Author Picture

Cem Uysal

2009 yılında Galatasaray Lisesinden, 2014 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Hukuku alanında yüksek lisansa başladı. 2017 yılında "Ceza Hukukunda Suçsuzluk Karinesi Üzerine Bir İnceleme ve Lekelenmeme Hakkı" başlıklı yüksek lisans teziyle mezun oldu. Bu sırada avukatlık stajını tamamladı. 2017'de, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Özel Hukuk alanında doktoraya başladı. 2021 yılı itibariyle doktora tez aşamasındadır. 1 Ocak 2016 tarihinden bu yana MEF Üniversitesinde, Roma Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.