İçeriği Gör

Özgür İrade? Hukuk, Nörobilim, Psikoloji ve Ötesi

Özgürlük yalnızca hukuki-siyasi değil, aynı zamanda felsefi bir kavramdır. Filozoflar Antik Çağ’dan bu yana “özgür olmanın başlıca koşulu, özgür irade sahibi olmak mıdır?” sorusu üzerine düşünmüş; insan toplumlarının ve kültürlerinin büyük çoğunluğunda karşımıza çıkan, insanın özgür iradeyle donatılmış bir canlı olduğu yargısını tartışmaya açmışlardır. 20. yüzyılda nörobilimcilerin de bu tartışmaya katıldıklarını ve zihin felsefesinin bu çetrefil sorunsalını farklı bir açıdan ele almaya başladıklarını görüyoruz. Bu derlemede yer alan yazılarda hukuk, felsefe, psikoloji, nörobilim, mühendislik gibi çeşitli alanlarda çalışan akademisyenler, özgür irade konusunu farklı açılardan tartışıyorlar ve özgür irade varsayımının bilimsel gelişmeler sonucunda geçersiz kalması ihtimalinin yaratacağı etkileri değerlendirmeye alıyorlar.

 135,00  101,25

ISBN: 978-605-74934-5-3 Son Okuma: Zafer Soylu
Kitabın Başlığı: Özgür İrade? Hukuk, Nörobilim, Psikoloji ve Ötesi Sayfa Sayısı: 288
Editörler: Ozan Erözden, Salih Haydar Günler, Mustafa Ebrar Palteki, Cem Uysal Basım: 1. Basım — Eylül 2021
Dizgi: Selin Hamzaoğlu Dizi: Zoe Kitap: 16 – Hukuk Dizisi: 12
Kapak Tasarımı: Savaş Çekiç