Biyografi

Author Picture

Mustafa Ebrar Palteki

2009 yılında Galatasaray Lisesinden, 2013 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2014 yılında avukatlık stajını tamamladı. 2015 yılında MEF Üniversitesinde İdare Hukuku kürsüsünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2019 yılında "Genel Sağlığın Korunması Amacıyla Yürütülen İdari Kolluk Faaliyetleri ve Temel Hak ve Hürriyetler" isimli teziyle Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku yüksek lisans programından mezun oldu. Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Hukuku doktora programına devam etmektedir.