Biyografi

Author Picture

Marcela Rosales

Filozof ve şair. Córdoba Siglo 21 Üniversitesi’nde Siyaset Kuramı profesörü. Doktora tezi “Thomas Hobbes’un Siyaset Kuramında Halk-Çokluk Kavramsal Çifti” başlığını taşıyor. “Postkimlik Gerilimleri” ve “Latin Amerika Siyasal-Sosyal Düşüncesinde Eleştirel Özellik” başlıklı ortak kitapların yazarı. Spinoza üzerine çok sayıda makalesi bulunan Rosales’in “Gemiler Gibi Mısralar”, “Çıplak Ayağınla”, “Çukurlar Şehri”, “Diyez”, “Yakılmışlar” başlıklı şiir kitapları yayımlandı.