Biyografi

Author Picture

Paolo Cristofolini

Düşünce tarihçisi. Sorbonne Üniversitesi ve Pisa Scuola Normale Superiore’de profesör olarak çalıştı. İtalyan Spinoza Dostları Derneği başkanlığında bulundu. Birer başvuru kitabı haline gelen “Tarih ve Vico” ile “Spinoza: Etika’da İzlekler” başlıklı kitapların yazarıdır.